Friday, February 9, 2018

LOVE: Tania Maria, ik hou van jou

Vanmiddag ben ik gaan fietsen.. in de kou langs wegen & de villa die ik op het oog heb & natuurgebied.. Ik was efkes gestopt op den buiten aan een brug over de Aa. En deed een meditatie om efkes af te stemmen op wat belangrijk is nu. Toen ik verder reed, heb ik gevoeld wat er was. Op een gegeven moment moest ik huilen & prompt zei ik tegen mezelf:

"Ik hou van jou!" 

En zei dat meerdere keren & dat kwam binnen. Raakte mijn hart aan. 
En ik begon tegen mijzelf te praten: dat ik mezelf zo mooi vind, zo moedig & trots ben op mij. Om de dingen die ik allemaal doe ook al weet ik ni hoe. Ik zei ook dat het mij allemaal gegund is omdat ik deze gebeurtenis meemaak. Anders zou ik het allemaal ni meemaken. Het was iets wat ik ├ęcht kon voelen.

"Ik maak dit mee omdat het me gegund is."

En ik zei tegen mezelf dat ik mag blijven voelen wat ik wil: mijn eigen stek, gratis wonen, in de omgeving van hier, dicht bij mijn moeder. Waar ik ook een buurtproject wil opstarten. Een vraag & geefconcept tussen de buren onderling. "Ons kent ons" gevoel. En dat ik mij hierop wil richten. En dat ik de vrijheid wil ervaren om mijn flow hierin te volgen. Dat ik andere zaken wil uitbesteden om mijn focus te houden op wat ik fijn vind. Zoals een persoonlijke secretaresse of een VA. Die het werk uit handen neemt waar mensen liever ni meer bezig zijn. Het hoe is voor mij ni belangrijk.

Ik ga het herhalen "Ik hou van jou" want daar draait het om..
Ik vind mezelf knap & aantrekkelijk
Ik vind mezelf moedig, ook al weet ik ni hoe ik iets kan realiseren
Ik vind mezelf sociaal betrokken, puur engagement

Ik mag blijven focussen op wat ik wil & waar

Destijds verklaarde mensen mij zot om een appartement te vinden in Kalmthout onder de 500 euro.
En toch, ook al gaf ik het bijna op destijds, kwam er ineens iets uit onverwachte hoek op mijn pad. Dus hoe moeilijk ik het nu ook ervaar, ik mag blijven focussen op mijn verlangen(s).

En ondertussen leer ik mezelf lief hebben ongeacht wat. Maak ik contact met krachten & kwaliteiten die ik nog ni benut. Die mij in staat stellen om om te gaan met wat er nu is.

En ondertussen merk ik op hoe mensen uit mijn leven verdwijnen omdat de reden van contact wegvallen. Om welke reden dan ook. Vandaag trok ik nog een kaart waarop dit stond aangegeven & ik vroeg me nog af wie dan? En enkele uren later.. is het al zover.. Mensen die ik vorig jaar leerde kennen, gaan een iets ander pad op dan ik. Dus scheiden onze wegen hier al. Bijzonder..

Ik kijk uit naar de nieuwe mensen die ik mag ontmoeten! 

En geniet van nieuwe contacten die volop op mijn pad komen. Ik vind het dan ook fijn dat ik hierin zelf actie onderneem. Om mensen aan te spreken om beter te leren kennen. Delen & reflecteren!

Tania Maria, Ik hou van jou!
Ja ik HOU van JOU!!

Liefs, <3

No comments:

Post a Comment