JUSTBEING ME

Tania Maria Vanhoof

Hello, this is me
Ik deel mijn levenswijsheid & avonturen vanuit inspiratie.Samen in verbinding creëren & vermaken!

Expressie geven aan mijn Zijn, waarden & potentie
Ik merk op hoe fijn ik het vind om mijn natuurlijke staat van Zijn de vrije loop te laten. Ik leef & bruis! En heb ideeën zat om te actualiseren. Op m'n eentje of in verbinding met anderen.

Bijdragen aan de planeet, mezelf & de wereld
Via mijn ondernemend karakter, mijn Zijn & mijn potentie. Ik heb zoveel ter beschikking dat ik kan inzetten & eigenlijk al ben door louter aanwezig te zijn. Ik krijg vaak feedback van mensen dat ze graag in mijn buurt zijn - ze graag met me praten - mijn visie & levensstijl inspirerend is.

Vormgeven vind ik plezant
Impulsen uitwerken tot concepten, met mensen praten om te zien of ze haalbaar zijn. Wat mij inspireert is grafische vormgeving - interieur styling - sfeer (look & feel, textuur, kleur.. - de natuur. in al haar facetten.

Co-creëren met anderen
Ik omring me graag met diverse mensen uit mijn buurt, mijn stad of via ad random ontmoetingen. Ik zet me bewust in om van Turnhout (waar ik woon) een eetbare stad te maken. Ik zet me in om van mijn buurt/straat een eetbare, groene plek te maken waar buren elkaar kennen & helpen. Ik zet me bewust in voor een warme samenleving. Dit alles via vrijwilligerswerk & JustBeing Me.


Buiten de lijntjes kleuren

Ik durf anders te zijn
Ik laat (meer & meer) mijn stem horen. Keer op keer op keer. Having my own back. En sta mezelf toe om andere keuzes te maken. Ik oefen mezelf om mijn conclusies & oordelen te veranderen in iets ‘interessant'. Zodat de lading er vanaf gaat - verandering & mogelijkheden kan ontvangen.

Handelen vanuit conclusies, projecties, definities.. creëert een specifiek verhaal van hoe iets moet zijn. Een verhaal van goedkeuring, erkenning krijgen van anderen dat ik het 'goed doe'. Er is geen goed of fout. Er is alleen Keuze. Mogelijkheden die ik kan ontvangen als ik kies voorbij mijn conclusies. Wat als alles ‘interessant’ is? Het opent de deuren naar meer mogelijkheden. Een realiteit voorbij deze realiteit.Altijd in de vraag te zijn
Universum, kun je me iets moois laten zien vandaag?
Hoe wordt het nog beter dan dit?
Wat is er nog meer mogelijk?
Wat weet ik hierover?

Hoe kan dit beter uitwerken dan ik ooit voor mogelijk hield?
Wat zou het vergen om meer geld in mijn leven te laten verschijnen?
Wat voor resonantie en trilling kan ik zijn, zodat dit allemaal kan veranderen?

Wat kan ik vandaag anders zijn of doen dat per direct meer geld zal creëren?
Welke keuze heb ik hier?
Wat kan ik anders doen of zijn om dit te veranderen?
Wat zie ik niet - dat als ik het wel zou zien - het alles zou veranderen?
Welke potentie van mij ontken ik ?
Welke geldstromen kan ik creëren met mijn potentie?

Wat als ik alles wat ik besloten, beoordeeld & geconcludeerd heb over wat 
niet mogelijk is voor mij, mijn leven, mijn bestaan, mijn lichaam & mijn toekomst 
zou laten gaan...?
Wat is er nu mogelijk?

- -

Levenslast naar levensLust

Ik heb veel ervaring met een realiteit die gebaseerd is op beperking & overlevingsmodus. Ik heb ook ervaring met vertrouwen & prachtige staaltjes van het onmogelijke dat mogelijk werd. Na een transitie (2018-2919) die me terugbracht naar mezelf, mijn conclusies & oordelen - heb ik bewust mijn commitment aan het Leven gegeven.

Ik heb mijn eigen potentie & Zijn erkend. Het groeit met de dag! Nieuwe mogelijkheden dienen zich aan waardoor ik een totaal andere realiteit creëer! Ik bruis van energie!The gift of Me
Ik begin het door te hebben hoe fijn het is om mezelf te Zijn. Om te beseffen hoe waardevol ik ben. Ben. Ik hoef er niks speciaals voor te doen!

Ik bén alles. Bijzonder om daar bewust van te zijn. JustBeing Me krijgt meer inhoud. Door in de vraag te zijn, te beseffen, te horen, te lezen & te zien hoe inspirerend ik ben.


Mijn prachtige gulle lach, mijn guitige blik, mijn vragen, mijn dankbaarheid, mijn tranen, mijn conclusies, mijn ondernemend karakter, mijn spontaniteit, mijn babbels, mijn verlangens, mijn zin om vooruit te gaan, mijn behoefte aan een warme samenleving, mijn levenskracht, mijn oordelen, mijn creativiteit.. mijn keuzes.. Allemaal van mij.
Schandalig rijk!
Dankbaar ben ik voor alles wat er op me afkomt, als logisch gevolg voor de keuzes die ik maak. Ik voel me zo Rijk! Het hoeft geen hard werken te zijn. Als ik openhartig & enthousiast ben, vallen de dingen me toe, in mijn schoot. Het stroomt!

Ik voel me rijk omdat ik zelf mijn ideale dagen kan invullen. Ik heb mijn levenslust. Mijn vragen die de energie oproepen van van verlangens. Mijn hart van goud. Mensen om het mee te delen. Elk moment een nieuwe kans om een andere keuze te maken.

Ik ga voluit - ik geniet met volle teugen van ongelimiteerde mogelijkheden & geld - ik heb mijn vrije wil - ik heb potentie die ik zo kan aanwenden om geld te genereren - ik heb spullen die ik zo kan verkopen.. Ik heb geld. Dat creëert een vertrouwen. Voelt lichter!

Ik ben de schepper van mijn werkelijkheid & neem mijn verantwoordelijkheid daarin. Mensen reageren daarop, ze zijn eager om mij te ontmoeten, te ervaren wat ik deel: kennis, charisma, vragen, ontwerpen, ontspanning, inzichtkaarten, eetbare stad, co-working space,.. Mijn betrokkenheid."Anders, avontuurlijk& authentiek, doelgericht& innovatief, verbindend."