JUSTBEING ME

Tania Maria Vanhoof


Hello, this is me
In verschillende sprankelmomenten.
Ik ben 46, woon in Turnhout & deel mijn avonturen vanuit inspiratie.

2017
2017
Samen met Mariëlle in Kijkduin


Samen in verbinding verkennen, vormgeven & vermaken!
Ik vind het tof om u contact te laten maken met uw ware plek in de maatschappij
Via openhartige gesprekken & een creatieve flow die waardevolle inzichten teweegbrengt zodat je ervaart wat je écht wilt.

Ik creëer samen met anderen een menslievende samenleving
Met oprechte aandacht voor mensen van verschillende nationaliteiten, geloofsovertuigingen, leeftijden, talenten & culturen. Een plek waar ze zich thuis voelen in hun kracht. Samen met elkaar. Duurzaam.

Als ik naar de Kempen kijk, zie ik wat voor mengelmoes het geworden is. Ik wens een netwerk van mensen die zich gezien & gehoord voelen. Openhartigheid centraal. Met mensen uit de wijk & Turnhout. Ik ben benieuwd naar wat er achter de voordeur van mijn buren schuilt. Wat voor prachtige kwaliteiten & ervaringen zij hebben of naar welke zorg zij verlangen, hun behoeften & talenten.

Liefde.
Gastvrijheid.
Spontaniteit.
Openhartigheid.
Puur contact.
Vertrouwen.
Verbinding.
Geluk.
Vrijheid.

Ja dat wil ik!

Ik hou ervan om mezelf te ontdekken
Altijd een bekeken meer mezelf (zijn).
Ik ben super dankbaar voor alles wat me toevalt. Omdat het altijd iets in zich draagt, een kado om uit te pakken.
Ik hou ervan om door alle pijn & verdriet heen mezelf terug te vinden.
Ik hou van mijn man, mijn lief & de intense verbinding die ik met hem deel. Ik hou van de spiegels die hij me toont. Ook al ervaar ik super veel weerstand. Elke keer de pijn ontmoeten om te zien hoeveel liefde er eigenlijk is.
Ik hou van styling. Van vorm geven.
Ik hou van details & textuur. Ik hou van kleur!
Ik hou van orakels. Ik hou van mijn eigen wijsheid.


JustBeing Me
Met alles wat daarbij komt kijken: mijn prachtige gulle lach, mijn guitige blik, mijn tranen, mijn angsten, mijn ondernemend karakter, mijn spontaniteit, mijn babbels her & der, mijn verlangens, mijn vermoeidheid, mijn kort termijngeheugen, mijn schrikreacties, mijn zin om vooruit te gaan, mijn behoefte aan groepswerk, mijn drama.. mijn creativiteit.. allemaal van mij.


Ik kleur buiten de lijntjes
Om mezelf te ontdekken buiten de begaande paden. Ik hou ervan om mijn levenservaringen te delen. In de vorm die mij het beste past. Om steeds meer te voelen wat 'beter' voelt. En dat te volgen. Erkennen, afvragen is één ding. Luisteren & naar handelen is iets anders. En wow hoe fijn als ik effectief het opvolg! Dan gebeuren er zalige dingen. Dan herken ik de flow die er altijd is.

En soms vergeet ik het weer & volg ik de aannames die ik lang geleden eigen heb gemaakt. En kom ik in situaties die niet lekker aanvoelen, waar ik pijn in mijn hart & lijf ervaar. En hoe fijn is het om toch de weg terug te vinden naar mijn flow. Om elke keer iets dichterbij te komen. Om juist door de ongewone beslissingen & de veroorzaakte pijn mezelf meer te doorzien. Om de magie in mijn leven te herkennen.


Ik (h)erken de vuurtoren in mijn leven
Ik snap het dat er altijd liefde is. Liefde die me de weg toont. Als ik er in geloof.
Ik heb mezelf verkend, ben langs diepe afgronden gegaan & ben in het diepe gesprongen. Along the way zag ik prachtige vergezichten. En ben op de rotsen ter pletter geslagen.


Depressie/burn-out - Transitie
Ik had het lef om buiten de begaande paden te gaan om mijn levensvorm te vinden. Zonder zekerheid van een loon/uitkering. Ik heb ervaren hoe sterk de kracht van mijn gedachten is. Ik heb me in een situatie geplaatst vanuit de gedachte dat ik onvoorwaardelijk lief moest hebben. Ongeacht wat de ander doet. Het is een intense periode geweest, pittig, liefde versterkend & tegelijk ook vernietigend. Behoorlijk verwarrend.

Het bracht mij een depressie/burn-out waarin ik mezelf compleet kwijt was. Zonder enkele vorm van basisveiligheid. Ik ben mezelf tegengekomen zoals nooit tevoren. Bizar. Bevreemdend. Ik had duidelijk hulp nodig om mijn basisveiligheid opnieuw te creëren. Temidden van alles ben ik verhuisd.

Acht maanden verder, woon ik graag in Turnhout & ben ik dankbaar voor alles wat ik in de tussentijd heb opgebouwd. Ik zoek & vind de hulpverleners die mij bijstaan in mijn proces. En leer mezelf opnieuw kennen: welke prikkels snel teveel zijn & van welke ik ni genoeg krijg. Een loslaten & openen.

Ik heb een leefloon & werk enkele uren via Wijk-werking om mijn onkosten te betalen. Het is een wikken & wegen om mijn energiebalans in evenwicht te houden. Ik ben er nog niet. Nog steeds zijn er facturen die ik niet zomaar kan betalen.

En ik blijf afstemmen op een moeiteloos leven waarin ik kan doen wat fijn voelt met een super waarderend loon!


Mijn reis van zelfwaardering
Ik ben op een punt gekomen dat ik inzie hoe mooi ik ben, hoe inventief, hoe sensueel, hoe vrouwelijk, hoe waardevol, hoe talentrijk. Hoeveel ik waard ben. Hoeveel liefde. Just as I am. En zie in dat pijnlijke ervaringen een logisch gevolg zijn van de beperkende aannames: mijn gebrek aan zelfwaardering. 

"Anders, avontuurlijk& authentiek, 
verzorgend, doelgericht& innovatief, verbindend."

I like to be open to receive the abundance that you have to share with me.

JustBeing Me, 
Tania Maria
❤︎