Het is weer zover, de volgende stap dient zich aan..

© Tania Maria Vanhoof
 

Het is altijd al zo geweest in mijn werk dat, als ik klaar was voor de volgende stap, dat zich als vanzelf aandiende. Dan waren er die gebeurtenissen, de informatie over het werk als opbouwwerker in het Zorgzame buurten project die ineens binnenkwamen, duidelijk werden, dat ik snapte.. hints: "Tania Maria, jij bent klaar voor een verdieping." Elke keer zag ik in dat ik die informatie eerder niet had kunnen bevatten. Nu is het ook zo.. en ik buig voor de kansen die tot me komen om nog een laag dieper te gaan en de mogelijkheden als opbouwwerker binnen SAAMO tot me door te laten dringen. Het zal deuren openen in mezelf waarvan ik eerder niet wist dat ze er waren, het zal voor groei zorgen en ontplooiing.

Intern overleg met collega's over de strategische en operationele doelstellingen voor de volgende 5 jaar op vlak van mijn werkterrein: grond- en mensenrechten, sociale bescherming / krachtige buurten en steden, gemeenschaps-vorming / collectief burgerschap, solidariteit.. opende mijn ogen voor de impact die SAAMO heeft op maatschappelijk vlak met hun innoverende aanpak en visie. 

Maatschappelijk opbouwwerk

"Maatschappelijk opbouwwerk is een vorm van sociaal werk dat met innovatief en geëngageerd opbouw-werk mensen samenbrengt om te werken aan contcrete oplossingen. Samen met mensen in een kwetsbare positie onwikkelen opbouwwerkers SAAMO-modellen en geven ze een aanzet voor verbeteringen in beleid en regelgeving en bouwen ze aan publieke bewustwording."

Ik begin dus nog meer te snappen waarover het gaat.. én begin nog meer mijn rol in het grotere plaatje te bevatten! 

© Tania Maria Vanhoof

Alsof het universum al die tijd geduldig wachtte en nu signaliseert dat ik de volgende stappen mag nemen om mijn mijn taak te volbrengen.. wow! Diepe buiging. 

"Start small, grow tall" hoor ik zingen, hoe toepasselijk!

Het ontroert me dat ik stukken in mezelf mag aankijken en veranderen én hoe deze job een enorme steun en duw in de rug is. Nu zijn daar dus de volgende impulsen die me opvallen en me sterk wijzen op verandering om meer nog de inhoud van een zorgzame buurt met alle tools, omschrijvingen, ervaringen, visies, mogelijkheden, kansen, open deuren, doorverwijzingen, voorij de muren kijkend, steen per steen losmaken en opbouwen door te spitten, op te zuigen als een spons en verder te kijken dan ik nu kon kijken. Om de bijdrage te zijn voor de wegen die 'nu' voor me openliggen, open komen te liggen: een ruimte als waarin een nieuwe weg, een ring, wordt aangelegd die meer mogelijk zal maken! 

© Tania Maria Vanhoof

Kansen van mensen in een kwetsbare positie vergroten en structurele aspecten die leiden tot uitsluiting aanpakken..

En ik juich, mijn hart juicht al nog voor wie de vorm zie, de plek, de middelen én meer bepaald de ondersteunende partners die dat zorgzame in een buurt, een wijk, een gemeente mogelijk maken.. Dus ja, voor mij een nieuw terrein om te vertoeven en ik grijp het met beiden handen aan. Wetende dat dit nieuwe onaangeboorde kwaliteiten zal blootleggen om als opbouwwerker te mogen groeien en tegelijk meer nog mijn missie op aarde te initiëren zoiets..

Benieuwd, benieuwd!
Met een glmlach en een heleboel leesvoor om door te nemen, dat er aldoor al was en nu klaar voor ben om te laten landen en ontkiemen.. <3

Zoiets.. daar vertoef ik..
met vallen, terug rechtkrabbelen, kiezen, struikelen en doorkiezen en along the way meer en meer mezelf in alle zachtheid omarmen én weten dat ik goed op weg ben én dat iedereen mij een geschenk te brengen heeft.. Ja, zoiets.

_Tania Maria
Vrijdag 21 juni 2024  13:40

Comments