Ik ben Tania Maria en schrijf op deze plek

Gebruik mijn blog als een orakel.  Merk op wat  uw aandacht trekt: titels, links, pagina's, trefwoorden   onderaan  blogposts   of tref...

01 January 2021

Levensboom 2021 I Mijn nieuwjaarswens

Terwijl ik teken met mijn penseel onstaat vanzelf de levevensboom voor 2021. 
Woorden vloeien, water en verf ook, alsook mijn wens voor jou in 2021.

Ik bespreek waar de energie me heenleidt..


Mijn nieuwjaarswens 2021

Oervertrouwen

Zoals ik hier al beschreef word ik uitgenodigd om enkel te geven om het geven.
Zonder enige verwachting of projectie attached.

En zie ik mezelf staan met 'open armen en mijn handen'. 

"Ga maar staan.."

Ik word gewaar hoe bang ik nog ben voor het onbekende dat ik tegemoet ga. 
Gaan staan zomaar zonder iets te hoeven doen of aan te bieden, louter mezelf.

Ja maar..
Wat als niemand mij iets geeft?
Wat als mensen me zomaar voorbij lopen?
Wat als ik niet van waarde ben?
Wat als ..?

De wat als.. conclusies, verwachtingen, projecties, oordelen, besluiten,.. komen 
naar boven en doen me verstijven op momenten. Omdat ik niet weet - denk te
weten - wat er gaat gebeuren als ik meega met deze energie.

Zoals de gloeiende kolen van een vuurloop waarbij ik kan (kiezen voor) verstijven,
achteruit deinzen, weglopen, verlammen of onbewust erover lopen. Energie die
me juist uitnodigt om bewust te kiezen zonder 'wat als' over de gloeiende kolen te
gaan. Aanwezig. Keuze voor keuze, stap voor stap. Weten dat het ok is, voor mij. 

Ondanks alle alarmbellen die me kunnen afhouden van de verrijking. 

Ik heb al voor gloeiende kolen gestaan en duidelijk een Nee en een JA gewaar 
geworden. Het is juist die duidelijke JA of Nee - mijn innerlijk weten dat me 
altijd geleidt. 

Het is aan mij om te (durven) kiezen vanuit weten.

Enfin, ik heb dus over hete gloeiende kolen gestapt tot op een moment dat ik 
ineens twijfelde en bang werd én ik een kus van het vuur kreeg én lopend het 
gloeiend veld verliet.

Nu sta ik voor een soortgelijke ervaring.. wetend dat ik de uitnodiging mag aan-
nemen en opmerk welke alarmbellen nog afgaan. Mijn kado.

Verdorvenheid

Wat is het tegengestelde aan oervertrouwen, vroeg ik me net af. Verdorvenheid 
komt in me op. Verdorven door alle conclusies die ik ooit (eigen) heb gemaakt. 
Die ik oh zoo waar heb gemaakt belangrijker dan mijn eigen weten. Keuzes 
gemaakt om niet voor mezelf te gaan staan. 

Nu sta ik hier.. voor de energie die me uitnodigt.


Tania Maria, de tijd is rijp... 

".. De bedoeling van je leven is om vanuit oervertrouwen je bestaan op te bouwen.
Zodra je vanuit oervertrouwen gaat leven ga je het gevoel van thuiskomen ervaren. 

Wees je ervan bewust dat het hebben van oervertrouwen ook te maken heeft met 
je financiële continuïteit. Je hoeft je geen zorgen te maken. ..

Creëer tijd en ruimte voor je behoeftes. Zorg voor die stoffelijke en geestelijke 
voeding die je voldoening geeft. Laat je creativiteit ongehinderd stromen. 

Je innovatieve geest wil zich hoe dan ook laten gelden.

Gebruik je intuïtie om je innovatiekracht op de aardse dimensie af te stemmen. 
Soms rijd je op een snelweg en soms verplaats je je binnen de bebouwde kom. 
Je innerlijk stelt je instaat om je goed op dit wisselende tempo aan te passen. 
Deze eigenschap zorgt ervoor dat je je grote daadkracht en gedrevenheid in goede 
banen kunt leiden. 

Je bezit de eigenschap die je vrijwel als vanzelf bij die mensen en projecten doet
aansluiten waarbij jij de aangewezen persoon bent om de centrale en voeding 
gevende kracht te vertegenwoordigen. ..

.. Jouw missie, de creatie initiërenis in 2021 de drijvende kracht die ons allen 
met elkaar verbindt. Jij bent en zult met vele anderen in staat zijn om boven 
iedere vorm van onderlinge strijd uit te stijgen. Hierbij is het je innerlijke leiding 
die samen met je gezonde verstand de weg wijst. Je emotionele en rationele 
intelligentie werken als twee handen op één buik samen.

Je diepe vertrouwen in je recht om te bestaan, ontsluit je creativiteit. 

Om je bijdrage aan een fundamenteel vernieuwingsproces te leveren is het belang-
rijk dat je deze creativiteit onbeperkt laat stromen. Speel en experimenteer met
de mogelijkheden die je dit jaar worden aangereikt.

Het is belangrijk dat je liefdevol en zorgzaam voor jezelf bent. 

Zodra je laat zien dat je het vertrouwen hebt dat er voor alles een oplossing is, 
ben je voedingsbron voor je omgeving.

Wanneer je je op welke manier dan ook slachtoffer voelt, wees je er dan van bewust 
dat je op dat moment wordt uitgedaagd. Ontmasker en ontkracht je angst door je 
hiervan bewust te zijn. Voel wat het is wat in jezelf om onverdeelde aandacht vraagt 
en verbindt je hiermee. Deel dit gevoel. 

Maak knellende onderwerpen bespreekbaar.

Toon je oprechte betrokkenheid in anderen. Door het slaan van bruggen tussen 
enkelen zul je een voorbeeld voor velen zijn. Leef je missie en het wordt je roeping. Belichaam hoop en vertrouwen. Hierdoor zal een kansrijke met licht gevulde 
toekomst je deel zijn."

-Kees & Barbara Visser-Roth

No comments:

Post a Comment

Als je een reactie plaatst met je Google account hoef je niet te bewijzen dat je 'geen robot' bent.