Een domino effect..

Een domino effect waar steentjes elkaar aanraken en in allerlei vormen omvallen.. vind ik mooi en fascinerend. Ik herinner me een groot event op tv waarbij verschillende kleuren in diverse vormen gelijktijdig uitrolden, omver vielen. Majesteus die beleving, awe! 

 

(Domino KLM Worldrecord 1986 zo blijkt, kijk vanaf minuut 7:48)

Zoals dat ervaar ik mijn leven, voortdurend in de vraag naar meer helderheid in mijn keuzes en mijn standpunten om bewuste(re) keuzes te maken om dichter bij mezelf te komen. Authentiek mijn waarheid in het moment kiezen. Zo vallen er dus stukjes op hun plek, raken ze andere stukjes aan en ontstaat een nieuw veld van informatie en helderheid, een overzicht zeg maar. Ont-dekte stukjes overleving, automatische piloot keuzes, onbewustzijn en anti-bewustzijn. Met het aanraken van die stukjes informatie, steentjes van waarde, zie ik in een rap tempo van waaruit ik me nog laat leiden en afleiden. Wat me beroert..

Spiegelingen.. Sinds 2 maanden en nog wat kom ik mezelf tegen in omgang met iemand. Ik erken mezelf als dertiger: onzeker in het uitdrukken wat ik wil, praten via omwegen, indirecte communicatie, moeite hebben met direct zijn. Moeite hebben met het benoemen van mijn behoeften, laat staan ze te kennen. Mezelf aanpassen.. aan de verlangens van een ander. Het lijkt wel een spiegelpaleis! In de ander erken ik ook mijn huidig staat van zijn hoe snel ik kan switchen tussen het één en het ander én hoe verwarrend dit kan zijn voor mijn omgeving. Indrukwekkend.. dominostukjes raken elkaar aan en een compleet nieuwe persoonservaring met mezelf ontvouwt zich voor mijn ogen. 

Ongenaakbaar.. Een spiegeling bracht me bij de vraag: "Hoe ongenaakbaar ben ik?" Met mijn handen in het haar niet wetend hoe om te gaan met iemand die voortdurend veranderende tegengestelde informatie geeft, viel het dominostukje. Wow! Een oude diepe herinnering bracht het antwoord: ik behoed me voor de ervaring van onverwacht alleen gelaten te worden én houd dierbaren op een afstand. Dankbaar.. ook daar ontrolt zich een veld van informatie dat ik nooit eerder heb ervaren én het blijft doorgaan tik tik tik.. vallen de dominostukjes op hun plek.

Overgave.. Onlangs vroeg ik me af wat het zou geven als ik zou kiezen voor een leven in overgave. In volle overgave kreeg ik toen nog niet over mijn lippen, dat was nog te groots, te beangstigend, te veel loslaten. Vanaf het moment dat ik daar bewust voor koos, deden zich dingen voor in mijn leven en werd me getoond wat 'leven in overgave' voor mij betekent. Steentje per steentje vielen dingen op hun plek en werd ik gevraagd om her en der naar te kijken..

Controle.. Ik kreeg inzicht in hoe graag ik vat heb op mensen en op situaties. Hoe ik moeite heb om het stuur van mijn leven los te laten. Nu ik erover schrijf, merk ik een spanning op in mijn handen die krampachtig dat stuur vast(willen)houden. "Als ik loslaat.. wat dan?" Het blijkt dat ik het spannend vind om helemaal te vertrouwen op mijn intuïtie. Dominosteenstjes tikten elkaar aan en ontblootte een nieuwe vorm aan informatie..

Instant.. Ik kreeg inzicht in de snelheid waarmee informatie tot mij komt als ik erom vraag: I ask & it is given. Als ik ergens om vraag, beweegt mijn lijf instant: ze geeuwt of boert.. mijn hand zit ineens mijn haar te krabben. Oké, waaw dankjewel. Wat is er nog meer? Toevaligheden of vreemde gebeurtenissen (tiens, waarom jeukt mijn hoodhuid zo?) bleken ineens informatie te zijn, hints, signalen! Bijzonder.. ik vind dat toch wel curieus. Wat de bewegingen betekenen, is nog een mysterie soms. Betekent het altijd hetzelfde of niet? Dankbaar.. ook daar tikte een dominostukjes een ander aan en ontstaat gelijktijdig met de eerder vernoemde vormen een nieuw veld aan informatie en mogelijkheden.

Toelaten.. Hoe zou het zijn om te kunnen landen in mezelf en in mijn lichaam? Wat zou het vergen om mezelf toe te laten? De vragen brachten me informatie zoals ik eerder beschreef (spiegelpaleis, ongenaakbaar..) Afgelopen week kwam ik in een pittige, intense ervaring terecht, ik voelde me binnenste buiten gekeerd en werd geconfronteerd met mijn verzet ertegen. Ik ging geregeld in de vraag, vroeg naar het geschenk ervan én 'ontvangen' was de boodschap. De ervaring bracht me op een plek van schuld, schaamte, vertwijfeling verdriet en onmacht. Ik voelde me verloren. Een hele oude herinnering bracht helderheid en openheid. Waaw! Amazing! Dominostukjes in een bijzondere opstelling werden aangeraakt en tikte per keer iets in mezelf aan wat ik nu bereid was aan te kijken. Vanuit die ruimte kon ik zakken en kwam uit bij heling. Energie verschoof vanzelf na een super helend gesprek. Er onstond een andere tijd en ruimte dat nog steeds in beweging is. Magie..

Per keer ik een hint opmerk, ik een vraag stel, krijg ik informatie aangereikt. Dominostukjes vallen tegelijkertijd en stoten weer andere opstellingen aan. Velden informatie. Het één wisselt het andere af. Alles in beweging en trekt mijn aandacht. 

Als een domino effect energie in beweging, veranderen van vorm en intensiteit.

Comments