Thursday, July 26, 2018

*OP WEG NAAR.. VERBINDEN. EEN JOB*
Sometimes they arrive, sometimes they're gone..

Ideeën komen en gaan de laatste tijd. Voor mezelf is er veel voelbaar. En ik tracht het in woorden te omschrijven. Mezelf uit te drukken.

Verbinding

Ik wil heel graag op een plek terechtkomen waar Samen de hoofdrol speelt. Samen in verbinding iets concreets realiseren omdat ieders neus dezelfde richting uitwijst. Omdat er samenhorigheid is. De drive om iets te betekenen. De drive om iedereen op waarde te schatten, er oog voor te hebben.

Hoe fijn zou het zijn om in een vzw, organisatie of bij de overheid terecht te komen?
Die uitstraalt wat er binnenin (verborgen) zit aan Synergie. Oprechte dankbaarheid toont voor ieders aanwezigheid & talenten. Die Levenservaring voorop stelt. Het verlangen deelt om samen een plek te creëren vanuit (h)erkenning. Het weten dat we allen creators zijn, op weg naar een andere realiteit.

Een betaalde job, op korte termijn
Hoe fijn zou dat zijn in mijn periode van transitie? Zodat ik mensen kan bedanken voor hun geleverde diensten in de vorm zoals zij dat wensen: euro's. Zodat ik zelf mijn plek vind in het (betalende) systeem. Op deze wijze een gevoel van basisveiligheid creëer.

Een netwerk van mensen die elkaars 'back' hebben

Mensen, buren met elkaar in contact brengen. Zodat hun Levensenergie wordt aanraakt. Zodat in welke kwetsbare situatie ook de eigen veerkracht, levenslust & plezier wordt aangeraakt. Zodat hun vonk, de sprankel, dat vlammetje zuurstof krijgt.. Dat ieders verlangen adem krijgt om te leven. Dat een flow op gang komt boordevol creatieve impulsen, gedeeld met elkaar. Openhartigheid leidt tot Levendigheid. Verbinden: een betrokken, persoonlijk netwerk.

Aliveness, connection, joy

Een plek waar wij mensen op adem komen, ons veilig voelen & gezien. Om van daaruit op te richten. Ondersteund. Om te voelen wat voor rijkdom we in ons dragen. Waar we ook vandaan komen.

Omdat Levenskracht altijd een weg vindt, omdat wij der voor elkaar zijn. Omdat wij van nature zulke mooie talenten hebben die willen creëren! Die vermenigvuldigd willen worden. Uitgesproken & getoond. Liefde komt altijd boven. Elke ontmoeting heeft iets waardevols in zich voor alle betrokkenen. Door contact leren we.

Vervulling

Ik krijg energie van zo'n samenwerking omdat het mijn natuur is. Omdat connectie, creativiteit, liefde, openhartigheid, spontaniteit, open ogen, open hart.. energie geven. Doet Leven. 


"The ultimate source of happiness is not money and power, but warm-heartedness"
Dit is een quote van de Dalai Lama die perfect omschrijft hoe ik het ervaar: een gevoel van vervulling, waarin spontaan een super brede glimlach op mijn gezicht verschijnt. Mijn hart opspringt in die momenten van contact & intens genieten. De kleine dingen, de details die het grotere geheel maken. Onbetaalbaar in centen: geluk. 

Iedereen evenwaardig

Omdat mensen die door de mazen van het net vallen, evenwaardig zijn. Iedereen het recht heeft op een leven waarin ze zich veilig voelen. Rijk voelen. Vervult. Het gevoel hebben dat ze gezien & gehoord zijn. Zich waardevol voelen. In verbinding. Ondersteund. In leven!
Ongeacht welke situatie, er is altijd hoop op beter. In elk nu moment, gedeelde aandacht, gewoonweg zijn, voor de ander.

Daarom.. wil ik mensen vinden met hun neus in dezelfde richting als de mijne
Zodat ik mijn opgedane Levenservaring kan delen op het gebied van: 
. geldtekort 
. schuld & schaamte 
. depressie 
. burn-out 
. afstemmen op wat beter voelt 
. creatiekracht 
. verbinding maken 
. openhartigheid
. de drive om de ander te zien
. verbindend communiceren
. gevoel vormgeven d.m.v. woord&beeld
. geven & delen van mijn talenten
.. 

Waar ik zelf aangeraakt & gestimuleerd word om verder te groeien & te delen wat de natuur ons voorziet: Liefde, aandacht, ruimte om te ademen.

No comments:

Post a Comment