Friday, January 26, 2018

ME: Is het mogelijk met Transitie een bestaan op te bouwen?

Ik voel een urge om te schrijven
ik voel een urge om te delen
ik voel een urge om mijn eigen bestaan in te richten
ik voel een urge om mijn leven verder anders in te richten.

Het is een noodzaak dat ik mezelf oppak & actief in het veld gooi
Ik lees veel over Transitie & maakte al contact met mensen die er ook mee bezig zijn. Op 7 feb zak ik af naar Lichtaart om daar al kennis te maken met mensen die reeds initiatieven hebben opgericht. En mensen die ook iets willen in de wereld zetten vanuit deze levensvisie. Deze lifestyle.

En ik bengel er nog wat tussen.. 
2016 & 2017 waren de voorbereidende jaren om in 2018 tot actie over te gaan. Ik heb mijn zienswijze geleefd & dankzij mijn visie & blijvende afstemming, heb ik werkelijk prachtige wonderen mogen ontvangen. En tegelijk heb ik ook dagen van honger gekend & onrustige dagen omdat mijn huur ni betaald was & andere maandelijkse facturen. En ik bleef afstemmen & voelen & doorvoelen.. In positieve energie momenten kwam ik de juiste mensen op mijn pad tegen. Die 'ja' zeiden en voelden dat het resoneerde wat ik uitsprak, mijn verlangens.. mijn levenswijze.

Zo heb ik héél dankbaar in 2017 mogelijkheden in ontvangst mogen nemen om in mijn appartement te blijven wonen

Onverwachts schonk iemand mij 2.500 euro om mijn huurachterstand in te halen. Iemand die ik nauwelijks kende & tegelijkertijd op enkele uren een serieuze klik mee had!
Iemand anders, een zéér goeie vriendin, bood me aan om via de Forex Trading geld te sparen om zo na 1 jaar zelf mijn geld te hebben om mee voort te gaan. Ze bood me zelfs onverwacht aan om mijn huur te laten betalen door de rente van de Forex Trading! Met haar eigen vermogen werden de afgelopen 5 maanden mijn huur betaald.

En op deze wijze wil ik graag in het leven staan!
Dat mijn terugkomende facturen gedekt zijn op de één of andere wijze. Dat ik zo op deze wijze vrij kan zijn om mijn innerlijke stroom te volgen. Om Transitie concepten & evenementen uit te bouwen. Om her & der nieuwe mensen te leren kennen op een vlotte sociale manier! Om zo te geven vanuit mijn hart omdat het fijn is. Om zo uitwisselingen te doen omdat het me vervult. Om de flow te volgen.

En dat allemaal omdat ervoor mij gezorgd wordt!

En ik ni hoef om te kijken of ik het einde van de maand haal
Of ik wel genoeg geld heb om lekker te eten of om op pad te gaan.. of op vakantie, op een culturele uitstap.. Of ik nog recht heb op water, gas, elektriciteit.. Of mijn sociale zekerheid gedekt is.

Hier ligt mijn hart & ziel! 

En ik hoor vaak mensen zeggen dat de maatschappij er niet aan toe is. Dat mijn visie onhaalbaar is. Dat mensen zo ni denken & leven. En ik denk daar anders over.. :c) Ik ben nog ni de juiste mensen tegen gekomen.

Kijk eens om je heen!
Lees eens hoeveel burgerinitiatieven er worden opgericht, juist vanuit een verlangen om het leven anders in te richten. Om meer sociaal contact te maken, om samen de handen in elkaar te slaan om samen te zaaien, tuinieren, te oogsten, te koken, te eten & plezier te maken! Om samen ervoor te zorgen dat apparaten langer meegaan dan ze ervoor gemaakt zijn. Om kledij uit te wisselen. Om her & der gewoon samen te komen voor den babbel, het goed gevoel & om te brainstormen.. samen om nog meer anders te doen. Om het gevoel van vervulling op te zoeken & te beleven!

En ik.. ik zie het dus zo

Zeg nu.. wat is er anders of moeilijker aan geld storten op mijn rekening of op die van een ander?
Ik zie het voor me dat ik gewaardeerd word door een maandelijkse storting op de rekening van Ecopower, Lampiris, bij de Pidpa of bij een gsm provider. En als die zaken gedekt zijn voor een gans jaar hoef ik er ni bij stil te staan.
Wat mij in de gelegenheid brengt om vrij te kiezen waar ik mee bezig ben. Ik besta nl. uit een buffet van unieke gaven & talenten, innerlijke kennis & wijsheid. En delen.. ja delen dat doe ik graag! Samen met mensen of op mijn eentje zijn.

En nu dus.. ben ik toe aan de openbaring!
Aan het openlijk delen van mijn visie & om mensen op te zoeken die afgestemd zijn op dezelfde waarden & visie. En deze blogpost is daar al een aanzet toe. En mijn posts in Tranisite groepen op fb ook.

Bij deze..No comments:

Post a Comment