WAARDEBEPALING ACHTERAF

Hoe kunnen vrije giften, een kadolijst en waarde-bepaling achteraf een katalysator zijn voor grootstere mogelijkheden? 

Comments